OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/97/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015 – 2023.

Uchwała Nr XI/97/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015 – 2023.

Numer uchwały: 97
Numer sesji: XI
Rok: 2015

U C H W A Ł A NR XI/97/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2015 – 2023.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2015 – 2023 w związku ze:
1. zmianą budżetu na rok 2015 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
2. uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków planowanych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie - objaśnienie:

Dane wykazane w załączniku Nr 1 zostały zaktualizowane w zakresie danych dotyczących budżetu roku 2015, w związku z jego zmianami wprowadzonymi do dnia dzisiejszego. Aktualizacja dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków oraz zmian ich części składowych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06