OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/37/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VI/37/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Numer uchwały: 37
Numer sesji: 6
Rok: 2007U C H W A Ł A    Nr  VI/37 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
 z dnia  4 kwietnia 2007 r.

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
 Na podstawie art. 56 ust. 2 oraz art. 7, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218 poz.1592 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 Nr 181 poz. 1337)Rada Gminy Włoszakowice postanawia:


§  1

Powiadomić Panią Marię Rolka Skarbnika Gminy Włoszakowice o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. i przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Gminy Włoszakowice w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§  2
Rada informuje, że na podstawie art. 57 ust. 1 i ust. 2  w związku z art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218 poz.1592 ze zmianami) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w  §1 stanowi obligatoryjną przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji Skarbnika Gminy z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice wraz z zobowiązaniem  doręczenia powiadomienia Skarbnikowi Gminy.


§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


          Przewodniczący
          Rady Gminy Włoszakowice

          (-)  Irena Przezbór

 

         Uzasadnienie
         do Uchwały Nr VI/37/2007
         Rady Gminy Włoszakowice
         z dnia  4 kwietnia 2007  r.


 Dnia 15 marca 2007 r. weszła w życie ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, która obliguje osoby podlegające lustracji tzn. urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. i pełniące funkcje lub wykonujące w niej wymienione do złożenia oświadczeń lustracyjnych.
Z ustawy wynika, że będą musieli je złożyć m.in. skarbnicy gmin.
 O tym obowiązku osoby zobowiązane do lustracji muszą być powiadomione indywidualnie przez właściwy organ, który je powołał na stanowisko – w tym przypadku właściwym organem jest Rada Gminy Włoszakowice.  Termin na powiadomienie wynosi jeden miesiąc od dnia wejścia w życie ustawy.
 Od dnia otrzymania takiego powiadomienia osoby zobowiązane  mają jeden miesiąc do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego nastąpi skutek w postaci  pozbawienia tych osób pełnienia funkcji publicznej.
      

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06