OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

Numer dokumentu: 5
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 5/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 18 stycznia 2016 roku

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się „Regulamin udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych”.

§ 2. „Regulamin udzielania zamówień publicznych dla zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom odpowiedzialnym za dokonywanie zamówień za dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
(-) Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Hubert Patelka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06