OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/98/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I" i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Uchwała Nr XII/98/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I" i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Numer uchwały: 98
Numer sesji: XII
Rok: 2016


UCHWAŁA NR XII/ 98/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I" i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 ze zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I" oraz akceptuje się założone w Studium Wykonalności plany taryfowe.

§ 2. Upoważnia się Wójta do złożenia wniosku o dofinansowanie, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Hubert Patelka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06