OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/46/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2007 dot. Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych

Uchwała Nr VII/46/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2007 dot. Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych

Numer uchwały: 46
Numer sesji: 7
Rok: 2007


U C H W A Ł A    Nr  VII/46/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
 z dnia  20 kwietnia 2007 r.

w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 kwietnia 2007 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
 Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658)  § 43 ust. 2 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2004 r. Nr 133, poz. 2723 ze zmianą Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 2 poz. 36)  Rada Gminy uchwala co następuje:
Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§  1
Zmienia się treść § 2  Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych na następujące brzmienie:
“§  2 Gmina zobowiązuje się do partycypowania w kosztach opracowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę sali sportowej w kwocie nie przekraczającej 15.000 zł.”


§  2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 §  3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący 
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06