OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/101/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XII/101/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 101
Numer sesji: XII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XII/101/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 216 ust. 2 pkt.5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje:

§ 1.
Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości :
1) 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4759P odcinek Włoszakowice – Bukówiec Górny.
2) 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4768P odcinek Bukówiec Górny – Boguszyn.

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06