OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/102/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/59/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Uchwała Nr XII/102/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/59/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego

Numer uchwały: 102
Numer sesji: XII
Rok: 2016


UCHWAŁA NR XII/102/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/59/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Uchyla się uchwałę Nr IX/59/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego:

W dniu 10 sierpnia 2007 roku Rada Gminy Włoszakowice podjęła uchwałę Nr IX/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.
W dniu 17 listopada 2015 roku podpisano aneks nr 3 do w/w pożyczki, w wyniku którego zmienione zostały ustanowione zabezpieczenia. MZO Sp. z o.o. wystąpiło do NFOŚiGW w Warszawie o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki. Efektem podpisanego aneksu nr 3 jest zamiana zabezpieczenia pożyczki z poręczeń wekslowych gmin, na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli MZO Sp. z o.o. w Lesznie.
W dniu 26 listopada Gmina Włoszakowice otrzymała zawiadomienie z MZO Sp. z o.o. informację o zmianie sposobu zabezpieczenia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, a w dniu 9 grudnia 2015 roku zwrócono Gminie anulowany weksel własny „In blanco” wraz z anulowaną deklaracją wekslową.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06