OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/103/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XIII/103/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 103
Numer sesji: XIII
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XIII/103/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Na podst. art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego poprzez przekazanie:

1)dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeniesienia na rzecz Powiatu Leszczyńskiego prawa własności części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo do wartości 21000,00 zł,
2) operatów szacunkowych określających wartość części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo do wartości 2600,00 zł,

§ 2

Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej
między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 lutego 2016 r.
W miejscowości Boszkowo zaistniała konieczność wydzielenia części nieruchomości zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej. Działanie takie ma na celu uregulowanie stanów własnościowych wydzielonych nieruchomości poprzez przeniesienie prawa ich własności na rzecz Powiatu Leszczyńskiego. Wobec faktu, że powyższe inwestycje były realizowane przez Gminę Włoszakowice zaistniała konieczność udzielenia na rzecz Powiatu Leszczyńskiego pomocy rzeczowej dotyczącej przygotowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej oraz przygotowania operatów szacunkowych. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06