OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/104/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XIII/104/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 104
Numer sesji: XIII
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XIII/104/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Na podst. art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości 1700,00 zł na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo,


§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XIII/104/2016 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 lutego 2016 r.

W związku z koniecznością uregulowania prawa własności nieruchomości zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo, zaistniała konieczność zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz dotychczasowych właścicieli.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06