OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/108/2016 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XIII/108/2016 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 108
Numer sesji: XIII
Rok: 2016


UCHWAŁA NR XIII/108 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2016 r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz. 800 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice – Anielę Poloszyk do wykonywania wobec przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice czynności określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz. 800 ze zmianami).

§ 2
Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1414).

§ 3
Traci moc Uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06