OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/111/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XIII/111/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 111
Numer sesji: XIII
Rok: 2016


UCHWAŁA NR XIII/111 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/100/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1515) i art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 Statutu Gminy Włoszakowice przyjętego uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 133 poz. 2723 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XII/100/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06