OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek rekreacyjnych w Boszkowie-Letnisku rejon ul. Źródlanej

Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek rekreacyjnych w Boszkowie-Letnisku rejon ul. Źródlanej

Numer uchwały: 34
Numer sesji: 6
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VI/  34/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia   04.04.2007r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych  z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach – Boszkowo – Letnisko rejon ul. Źródlanej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku               o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ,ostatnia zmiana w    Dz. U.  z 2006r. Nr 181,  poz. 1337) w związku z  art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,  poz. 717  ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635), Rada Gminy Włoszakowice  uchwala, co następuje:

§1.
 Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach - Boszkowo - Letnisko rejon ul. Źródlanej, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIX/238/2005 z dnia 29.12.2005r.,opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 26 poz. 666 z dnia 16.02.2006r.

§2.
 Granice obszaru objętego projektem zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

§3.
 Zmiana planu polega na zmianie ustalonej planem linii zabudowy min. 9,00m od ul. Źródlanej na obowiązującą 3,00m od ul. Źródlanej.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

  (-) Irena Przezbór

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06