OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/113/2016 w sprawie założenia spółdzielni socjalnej pn. „Kotwica- Spółdzielnia Socjalna”

Uchwała Nr XIV/113/2016 w sprawie założenia spółdzielni socjalnej pn. „Kotwica- Spółdzielnia Socjalna”

Numer uchwały: 113
Numer sesji: XIV
Rok: 2016


Uchwała Nr XIV/113/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie założenia spółdzielni socjalnej pn. „Kotwica- Spółdzielnia Socjalna”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.2 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 94, poz.651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wyraża się wolę powołania spółdzielni socjalnej pod nazwą „Kotwica- Spółdzielnia Socjalna” z siedzibą w Dominicach przez Gminę Włoszakowice wraz z Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” z siedzibą w Rydzynie, Pl. Zamkowy 2 zarejestrowanym pod nr KRS 0000255529.

§ 2.
Wyraża się zgodę na objęcie w spółdzielni „Kotwica- Spółdzielnia Socjalna” jednego udziału członkowskiego o łącznej wartości 100 zł (słownie: sto złotych) oraz wpłacenie wpisowego w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), zgodnie z terminami, które zostaną określone w statucie spółdzielni.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Hubert Patelka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06