OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XIV/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 117
Numer sesji: XIV
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XIV/117/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515) art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 440/3 o powierzchni 0,0003 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00043706/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2016r.


Przeznaczona do zbycia działka stanowi aktualnie część nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem geodezyjnym 440/2. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się ujęcie wody dla nieruchomości. Mając na względzie konieczność uregulowania stanu własności nieruchomości, proponuje się zbyć działkę nr 440/3 na rzecz właściciela działki nr 440/2.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06