OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/119/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Uchwała Nr XIV/119/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Numer uchwały: 119
Numer sesji: XIV
Rok: 2016

U C H W A Ł A Nr XIV/119/2016

RADY GMINY WE WŁOSZAKOWICACH

z dnia 30 marca 2016r


w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /t.j.z 2015r Dz.U poz. 1515 z późn. zm/ oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /t.j. z 2016r Dz.U. poz.195/ Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1


Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach jako jednostkę właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice


Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XIV/119/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia właściwej jednostki do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego.Konieczność podjęcia uchwały wnika z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, który stanowi, że organy gminy wyznaczą lub utworzą jednostki organizacyjne właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06