OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/121/2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XIV/121/2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki

Numer uchwały: 121
Numer sesji: XIV
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XIV/121/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami ) oraz art. 2 ust 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 301 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:§ 1

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy w roku budżetowym 2017.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Uzasadnienie:
Zadania realizowane przez Gminę wykonywane są w poszczególnych wsiach. O celowości i zakresie ich wykonywania informowani są sołtys i mieszkańcy. W tej sytuacji utworzenie funduszu i wyodrębnienie środków zdaje się niecelowe, a efekt jego wprowadzenia i tak jest osiągnięty. Po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania funduszu sołeckiego stwierdzono, że takie rozdrobnienie środków budżetowych nie sprzyja ich racjonalnemu wydatkowaniu. Podjęcie przedmiotowej uchwały na kolejny rok budżetowy nie przesądza o możliwości wprowadzenia funduszu sołeckiego w latach następnych.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06