OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/38/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr VI/38/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Numer uchwały: 38
Numer sesji: 6
Rok: 2007

UCHWAŁA NR VI/ 38 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 4 kwietnia 2007 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U.  z  2006 roku Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165,166 i art. 184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (  Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2006 roku Nr 249, poz. 1832    )  Rada Gminy uchwala co następuje:                                             

        
      § 1
 Postanawia się zmienić  wydatki budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006  roku  „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” dokonując przeniesień, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
      
      § 2
 Zmniejsza  się  plan wydatków majątkowych określonych w  § 2 ust.2 pkt 2 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 29.000 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 1.636.450 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

      § 3
 Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 wprowadzone w  § 2 ust.3  uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” i obecnie określa je załącznik nr 3 do uchwały.

      § 4
 Zwiększa się  plan wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury określony w  § 2 ust.2 pkt 1 lit. b uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 23.000 złotych, które ogółem wynoszą 816.000 złotych.

       § 5
 Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 nie zmieniła się i wynosi:
1 ) po stronie dochodów 17.704.685 złotych.
2 ) po stronie wydatków 17.479.685 złotych.

        § 6
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
                                                        
        § 7
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie zmiany budżetu:

1.Zwiększa się plan wydatków poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań oraz zwiększenie środków na już planowane realizowane
1) w urzędzie takich jak przygotowywanie dokumentacji do planowanej dalszej rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w kwocie 38.700 złotych, przygotowanie projektu na budowę sali sportowej w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 15.000 złotych,
2)  w Przedszkolu nr 2 na prowadzenie placu zabaw w parku w kwocie 6.000 złotych,
3) w Gminnym Ośrodku Kultury na wyremontowanie fortepianu w kwocie 23.000 złotych, zmniejszając nakłady na modernizację oświetlenia ulicznego, w związku z późniejszym rozpoczęciem prac, o kwotę 82.700 złotych  -  załącznik nr 1.

2.W wydatkach majątkowych wprowadza się dwie pierwsze w/w zmiany oraz umniejsza ostatnią na łączną kwotę -29.000 złotych ( załącznik nr 2 ), a ponadto umniejsza też tą ostatnią   w wieloletnich programach inwestycyjnych ( załącznik nr 3 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.Zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, które po zmianach łącznie wynoszą 816.000 złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06