OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/125/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025.

Uchwała Nr XIV/125/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025.

Numer uchwały: 125
Numer sesji: XIV
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XIV/125/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2016 – 2025.Na podstawie art. 232 w związku z art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025 w związku ze:
1. zmianą budżetu na rok 2016 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu oraz sposobu sfinansowania deficytu,
4) kwoty przychodów i rozchodów,
5) zmniejszenia zadłużenia,
2. zmianą kwoty kredytu planowanego do pobrania w roku 2016 oraz jego spłaty,
3. uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków planowanych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2016 –2024 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmianie ulega kwota długu w latach 2016 - 2024 oraz kwota spłaty w latach 2017 - 2025.

§ 3. Zmienia się kwoty wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie - objaśnienie:

Dane wykazane w załączniku Nr 1 zostały zakualizowane w zakresie danych dotyczących budżetu roku 2016, w związku z jego zmianami wprowadzonymi do dnia dzisiejszego. Aktualizacja dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków i zmian ich części składowych oraz zmiany wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, zmniejszenia zadłużenia oraz kwot spłaty zadłużenia.
Ponadto, w związku z nie dokonaniem w roku 2015 wydatków na założone przedsięwzięcia dotyczące Rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych oraz Budowy sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie zakresy te przeniesiono do zadań roku 2016.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06