OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie o planowanym przedsięwzięciu

Zawiadomienie o planowanym przedsięwzięciu


Śmigiel, dnia 18 kwietnia 2016 roku
WSR.6220.10.2016.RSZ

Zawiadomienie
o planowanym przedsięwzięciu

Zgodnie z art. 4, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9, art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3,
art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) stosownie do art. 61 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku, zostało wszczęte na żądanie Inwestora: Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
w imieniu, którego działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13,
62-050 Mosina postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi publicznej
od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”.
Organem właściwym do wydania opinii w w/w sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w planowanego przedsięwzięcia udzielane
są w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6,
64-030 Śmigiel, pokój nr 13.

Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Śmigla i Gminy Włoszakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla i Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Boguszyn, Bronikowo, Wydorowo i Nietążkowo w celu podania do publicznej wiadomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06