OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania


Śmigiel dnia 18 kwietnia 2016 roku
WSR.6220.10.2016.RSZ

OBWIESZCZENIE
w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14-06-1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 14 kwietnia 2016 roku zostało wszczęte na żądanie Inwestora:
Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel w imieniu, którego działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P
Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigiel Pl. Wojska Polskiego 6,
pok. nr 13.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga
Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Śmigla i Gminy Włoszakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla i Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Boguszyn, Bronikowo, Wydorowo i Nietążkowo w celu podania do publicznej wiadomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06