OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego


Śmigiel, dnia 18 kwietnia 2016 roku
WSR.6220.10.2016.RSZ

OBWIESZCZENIE
w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) informuję,
że rozpatrując wniosek Inwestora Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel w imieniu, którego działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13,
62-050 Mosina, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P
Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie o wydanie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu
dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.


Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Śmigla i Gminy Włoszakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla i Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Boguszyn, Bronikowo, Wydorowo i Nietążkowo w celu podania do publicznej wiadomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06