OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/47/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania: "Zakup łodzi patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie"

Uchwała Nr VII/47/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania: "Zakup łodzi patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie"

Numer uchwały: 47
Numer sesji: 7
Rok: 2007

 

 

UCHWAŁA NR VII /47 /2007

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania:

Zakup łodzi patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie”

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku Nr 181, poz. 1337) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2006 roku, Nr 249, poz. 1832), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Gminy Włoszakowice pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: “Zakup łodzi patrolowych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie”

 

 

§ 2

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem a Gminą. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Irena Przezbór

 

Przewodniczący Rady Gminy

Włoszakowice

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06