OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/43/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Jezierzycach Kościelnych

Uchwała Nr VII/43/2007 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Jezierzycach Kościelnych

Numer uchwały: 2007/7/43
Numer sesji: 7
Rok: 2007

Uchwała nr VII/43/07
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 kwietnia  2007r.

w sprawie zbycia nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych w Jezierzycach Kościelnych

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2006r Nr 181 poz. 1337 ) art. 28  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r  Nr 261 poz. 2603 ze zm. ostatnia zmiana Dz.U z 2006r  Nr 220  poz. 1601 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

               § 1                                                
Wyraża się zgodę na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w Jezierzycach  Kościelnych, oznaczonych numerami działek 190/8, 190/9, 190/10, 190/11 i 190/12  zapisanych w KW 26788  prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych – w drodze przetargu.

              § 2
Ceną wywoławczą nieruchomości zbywanej jest jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższona o koszty geodezyjne i wyceny.
 
              § 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

           § 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 
         Przewodniczący
    Rady Gminy Włoszakowice 
  
      (-)   Irena Przezbór

 

                                                    


              Uzasadnienie  do uchwały nr VII/43 /07 z dnia 20.04.2007r
                                        Rady Gminy Włoszakowice

 

 Wymienione w projekcie uchwały działki wydzielone zostały z terenu położonego przy byłym przedszkolu oznaczonego numerem działki 190/1 o powierzchni 0,52 ha z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.
Działki pod zabudowę jednorodzinną nie są uzbrojone.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06