OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice)

Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice)

Numer dokumentu: 24
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) art. 14 ust. 3, art. 34 ust. 1, art.35 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2015 poz. 1774 ze zmianami) oraz Uchwały Nr X/75/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku w drodze zamiany, zarządzam co następuje:


§ 1

Wykazać do zbycia nieruchomość gruntową, położoną w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06