OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego (dot.przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P) Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”

OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego (dot.przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P) Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”


Śmigiel 06.06.2016 r.
WSR.6220.10.2016.RSZ

OBWIESZCZENIE
w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) informuję,
że rozpatrując wniosek Inwestora Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel w imieniu, którego działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13,
62-050 Mosina, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P
Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”
Organ otrzymał opinię z dnia 30.05.2016 r. znak DN-NS.9012.753.2016 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Śmigla
Sekretarz Śmigla
/-/ Maja Moskwa – Loman
Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Śmigla i Gminy Włoszakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla i Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Boguszyn, Bronikowo, Wydorowo i Nietążkowo w celu podania do publicznej wiadomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Gmina Śmigiel
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06