OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu zawiadomienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego (dot.przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”)

OBWIESZCZENIE o wydaniu zawiadomienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego (dot.przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”)


Śmigiel, 06.06.2016 r.
WSR.6220.10.2016.RSZ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu zawiadomienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Burmistrz Śmigla zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanych w dniu 06 czerwca 2016 roku zawiadomieniu, którego treść podaję poniżej:
Z up. Burmistrza Śmigla
Sekretarz Śmigla
/-/ Maja Moskwa – Loman

Śmigiel, 06.06.2016 r.
WSR.6220.10.2016.RSZ
ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Śmigla działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor: Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
w imieniu, którego działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13,
62-050 Mosina, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5
w Nietążkowie”
wyznacza:
stronom trzydniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.
Wyznaczony termin liczy się od następnego dnia po dniu doręczenia niniejszego postanowienia.
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla,
Pl. Wojska Polskiego 6, pokój 13. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza
20 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko i art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony
o niniejszym zawiadomieniu poprzez obwieszczenie.

Z up. Burmistrza Śmigla
Sekretarz Śmigla
/-/ Maja Moskwa – LomanOtrzymują:
I. Strony postępowania:
1. Pełnomocnik - Bartosz Brzozowski
ul. Kolejowa 13
62-050 Mosina
2. Strony postępowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 k.p.a
3. a/aInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Gmina Śmigiel
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06