OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/137/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XVI/137/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r.

Numer uchwały: 137
Numer sesji: XVI
Rok: 2016


UCHWAŁA NR XVI/137/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 400a ust 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 4 pkt 1a i b, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) oraz § 43 ust. 2 Statutu Gminy Włoszakowice przyjętego uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 133 poz. 2723 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06