OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XVI/138/2016 w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XVI/138/2016 w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”


Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 4554 z dnia 12 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/138/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 4 pkt. 1 a i b, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Uchwala się „Program dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie do Uchwały Nr XVI/138/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. Rady Gminy Włoszakowice w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”:

Artykuł 400 a ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wskazuje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
Coraz większe zainteresowanie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice przedsięwzięciami proekologicznymi powoduje, że celowe jest przeznaczanie części środków finansowych budżetu Gminy Włoszakowice na pojedyncze zadania inwestycyjne wpływające korzystnie na stan lokalnego środowiska naturalnego.
W związku z tym, że niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
Podsumowując, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06