OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji (dot. przedsięwzięcia polegającego pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji (dot. przedsięwzięcia polegającego pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”)


Śmigiel, 29.06.2016 r.
WSR.6220.10.2016.RSZ

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji

w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29 czerwca 2016 r. na podstawie Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestora: Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w imieniu której działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P
Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej
S-5 w Nietążkowie”. Ponadto informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią
w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska
Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 13.


Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Śmigla i Gminy Włoszakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla i Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Boguszyn, Bronikowo, Wydorowo i Nietążkowo w celu podania do publicznej wiadomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Gmina Śmigiel
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06