OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/144/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII/144/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer uchwały: 144
Numer sesji: XVII
Rok: 2016


UCHWAŁA NR XVII/144/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 250 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się, iż opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące w terminach:
1) do 15 lutego za miesiące: styczeń i luty danego roku, z tym, że za styczeń płatne z dołu, za luty płatne z góry;
2) do 15 kwietnia za miesiące: marzec i kwiecień danego roku, z tym, że za marzec płatne z dołu, za kwiecień płatne z góry;
3) do 15 czerwca za miesiące: maj i czerwiec danego roku, z tym, że za maj płatne z dołu, za czerwiec płatne z góry;
4) do 15 sierpnia za miesiące: lipiec i sierpień danego roku, z tym, że za lipiec płatne z dołu, za sierpień płatne z góry;
5) do 15 października za miesiące: wrzesień i październik danego roku, z tym, że za wrzesień płatne z dołu, za październik płatne z góry;
6) do 15 grudnia za miesiące: listopad i grudzień danego roku, z tym, że za listopad płatne z dołu, za grudzień płatne z góry.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice, przelewem na rachunek bankowy Gminy Włoszakowice lub w drodze inkasa u inkasentów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/161/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada
2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Knop
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06