OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/146/2016 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej

Uchwała Nr XVII/146/2016 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej

Numer uchwały: 146
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XVII/146/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 roku


w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Członek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Włoszakowice, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, otrzymują ekwiwalent pieniężny w wysokości:

1) za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, o którym mowa w art. 28. ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.
2) za udział w szkoleniu pożarniczym w wysokości 1/350 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06