OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XVIII/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

Protokoł Nr XVIII/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

Numer dokumentu: XVIII
Rok: 2016

 P r o t o k ó ł Nr XVIII/2016
-------------------------------------------
z XVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 26 lipca 216 r. w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach w godzinach od 9.30 do 11.00.

Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład Rady Gminy Włoszakowice, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca poinformowała , że sesja została zwołana jako nadzwyczajna w trybie § 23 ust. 4 Statutu Gminy Włoszakowice.

Do przedstawionego projektu porządku zaproponowano i przyjęto dodatkowe punkty tj.:
- przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy - punkt przyjęty w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym (w głosowaniu nie uczestniczył radny Zbysław Drożdżyński).
- wolne głosy i wnioski - punkt przyjęty w głosowaniu przy dwóch głosach wstrzymujących.

Porządek obrad ze zmianami przedstawia się następująco:
1. Zmiana uchwały Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
2. Zmiana uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

załączniki nr 3 i nr 4 tj. Uchwały Nr XVIII/153-154/2016 opublikowane zostały w zakładce "Dokumenty i Informacje - Uchwały Rady"

Ad. 1. Ad. 2.
Zmiana uchwały Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.

Zmiana uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”.

Przewodnicząca przedstawiła zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwał Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. Zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wyjaśnienia dotyczące zasadności podjęcia uchwał i informację o wprowadzonych zmianach w przedłożonych radnym projektach uchwał złożył radca prawny Hubert Patelka.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli .


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XVIII/153/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XVIII/154/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
Projekt protokołu przedstawiła/przeczytała przewodnicząca Rady Gminy
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł o dodanie do protokołu m.in. informacji dotyczącej jego głosowania nad stawkami opłaty planistycznej na posiedzeniu komisji oraz na sesji; wpisania odpowiedzi na pytanie kto jest właścicielem Gminnego Zakładu Komunalnego.
Po dyskusji dotyczącej zapisów jakie powinny znaleźć się w protokole przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem protokołu.
Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice został przyjęty w brzmieniu projektu (przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym).

Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
W tej części sesji (do jej zakończenia) nie uczestniczyła radna Marzena Ratajczak.
Radny Zbysław Drożdżyński - wnioskował o ustalenie/ podanie kto złożył na niego donos do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
Ponadto zostawił 1 grosz (należność ustalona według wyliczeń radnego) w rozliczeniu za używanie prądu podczas nagrywania przez siebie posiedzeń i żądając od przewodniczącej potwierdzenia niniejszej wpłaty.

Ad. 5. Zakończenie.
Przewodnicząca Rady Irena Przezbór stwierdziła naruszenie powagi sesji, przerwała dyskusję i zamknęła XVIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06