OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice.

Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice.

Numer dokumentu: 43
Rok: 2016

Zarządzenie Nr 43/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 5.08.2016 r.

w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zmianami), Rozdziału V pkt. 2 załącznika do Uchwały Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice (tekst jednolity Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015 r. poz. 5345), zarządzam co następuje:

§ 1
Podstawę dla ustalenia podstawowej, minimalnej i maksymalnej stawki czynszu stanowi wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa wielkopolskiego w wysokości 3593,00 zł, ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego na okres od 1 kwietnia do 30 września 2016r.

§ 2
Ustalam podstawową stawkę czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości 4,00 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu, minimalną stawkę w wysokości 3,20 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu, maksymalną stawkę w wysokości 5,60 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu,

§ 3
Czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu uwzględnione będą zgodnie z Rozdziałem V pkt. 6 załącznika do Uchwały Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice.

§ 4
Stawka czynszu za najem lokali socjalnych stanowi 50 % minimalnej stawki czynszu i wynosi 1,52 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu.

§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 7 lipca 2014 r. W sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt
(-) Stanisław Waligóra



Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06