OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego (dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”)

OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego (dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”)


Śmigiel dnia 09 sierpnia 2016 roku
WSR.6220.23.2016.RSZ

OBWIESZCZENIE
w sprawie informacji o toku postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję,
że rozpatrując wniosek Inwestora Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel w imieniu, którego działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13,
62-050 Mosina, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”, Organ otrzymał opinię z dnia 15.07.2016 roku, znak WOO-IV.4240.1067.2016.KL.1, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o odmowie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P
Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”,
na terenie gminy Śmigiel oraz gminy Włoszakowice oraz opinię sanitarną z dnia 20.07.2016 roku znak DN-NS.9012.992.2016 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga


Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Śmigla i Gminy Włoszakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Śmigla i Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Boguszyn, Bronikowo, Wydorowo i Nietążkowo w celu podania do publicznej wiadomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Gmina Śmigiel
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06