OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie zmiany przebiegu trasy planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej Dominice-Włoszakowice oraz montażu odrębnego zestawu pompowego na SUW Dominice", w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie zmiany przebiegu trasy planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej Dominice-Włoszakowice oraz montażu odrębnego zestawu pompowego na SUW Dominice", w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Nasz znak : B. NiB.6220.14.7.2016 Włoszakowice, dnia 19.08.2016 r.Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Doroty Wyszyńskiej – Pełnomocnika Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie sieci wodociągowej Dominice-Włoszakowice oraz montażu odrębnego zestawu pompowego na SUW Dominice”. W dniu 20 lipca 2016 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek w/w Pełnomocnika z prośbą o zmianę przebiegu trasy planowanej sieci wodociągowej.

W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. Nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i Bukówiec Górny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2016-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06