OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/156/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025

Uchwała Nr XIX/156/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025

Numer uchwały: 156
Numer sesji: XIX
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XIX/156/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2016 – 2025.Na podstawie art. 232 w związku z art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025 w związku z:
1. zmianą budżetu na rok 2016 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. uaktualnieniem pozycji w latach 2017 - 2025 w związku ze zmianą podstawy prognozowania w oparciu o aktualne dane w zakresie:
1) dochodów i wydatków bieżących,
2) dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu,
4) przychodów i rozchodów budżetu,
5) kwotę długu.

§ 2. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2016 –2024 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmianie ulega kwota długu w latach 2017 - 2024 oraz kwota spłaty w latach 2021 - 2025.

§ 3. Zmienia się zakres oraz kwoty wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Uzasadnienie - objaśnienie:

Dane wykazane w załączniku Nr 1 zostały zakualizowane w zakresie danych dotyczących budżetu roku 2016, w związku z jego zmianami wprowadzonymi do dnia dzisiejszego. Aktualizacja dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków oraz zmian ich części składowych. Zmienia się również kwoty w pozycjach dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwot długu dotyczących kolejnych lat, w związku ze zmianą prognoz oraz uwzględnieniem nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3903P - odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna" i uwzględnieniem kwot wynikających programu realizacji programu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I".

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06