OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

Numer dokumentu: 55
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE Nr 55/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) art. 6; art. 13 ust. 2; art. 34 ust. 1, art.35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/257/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice; Uchwały Nr VII/58/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszakowice, zarządzam co następuje:


§ 1
Wykazać do zbycia w drodze darowizny, nieruchomości gruntowe, położone we Włoszakowicach oznaczone numerami geodezyjnymi działek: 1183, 1191, 1192, 1193, 1194, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykazać do zbycia w drodze darowizny, nieruchomości gruntowe, położone we Włoszakowicach oznaczone numerami geodezyjnymi działek: 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Uchyla się Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.

§ 4
Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 i w § 2 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06