OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Numer dokumentu: 60
Rok: 2016

Zarządzenie Nr 60 /2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 23 września 2016r.

w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r. poz.289 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam instrukcję obiegu, przechowywania i kontroli dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Ustalam zasady ewidencji księgowej oraz plan kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

 

Przyg. M.Ławecka, M. Biernacik, K.Nowak                                    

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06