OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie zasad realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I”

Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie zasad realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I”

Numer dokumentu: 61
Rok: 2016

Zarządzenie Nr  61 /2016

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 23 września 2016r.

w sprawie zasad realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”  II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 pod nazwą  „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I

 

            Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.466) oraz kierując się Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 8 maja 2014 w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zarządzam co następuje:

 

§ 1

            Określam następujące zasady dokumentacji realizacji projektu  „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap Ijak w  załączniku.

 

§ 2

 

            Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Wójt

(-) Stanisław Waligóra

 

 

 

Przyg. M.Ławecka, M. Biernacik, K.Nowak

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06