OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/171/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XX/171/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 171
Numer sesji: XX
Rok: 2016


Uchwała Nr XX/171/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 września 2016 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.


Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 216 ust. 2 pkt.5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje :


§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości 5.250.000,00 zł na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna, w tym:
1) w 2017 roku do kwoty 2.600.000,00 zł,
2) w 2018 roku do kwoty 2.650.000,00 zł.


§ 2. Pomoc finansowa, o których mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06