OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o możliwości zapoznania się stron postępowania z zebranym materiałem dowodowym oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Kurpińskiego we Włoszakowicach".

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o możliwości zapoznania się stron postępowania z zebranym materiałem dowodowym oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Kurpińskiego we Włoszakowicach".


Nr B. NiB.6220.11.6.2016 Włoszakowice, dnia 05.10.2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Kurpińskiego we Włoszakowicach”.
Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 1 i 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
zawiadamiam

strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Kurpińskiego we Włoszakowicach”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 (pok. 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadamiam, iż z uwagi na powyższe, rozstrzygnięcie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nastąpi w terminie późniejszym, tj. do 31 października 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2016-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06