OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Numer dokumentu: 63
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 63/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 33,52 złote, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 33,52 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 10.108.449,31 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 37.204.086,56 złotych, w tym dochodów bieżących 36.433.838,31 złotych i dochodów majątkowych 770.248,25 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 33,52 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się wydatki bieżące o 33,52 złote i ogółem po zmianie wynoszą 35.468.462,36 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 33,52 złote i ogółem wynoszą 23.888.713,56 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 20.033,52 złote i ogółem wynoszą 14.382.887,68 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 20.000,00 złotych i ogółem wynoszą 9.505.825,88 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.491.980,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 9.873.595,00 złotych,
4) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych.
3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 33,52 złote, a kwota ogółem wynosi 10.108.449,31 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.560.499,36 złotych, w tym wydatków bieżących 35.468.462,36 złotych i wydatków majątkowych 4.092.037,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06