OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4957P Włoszakowice-Boguszyn (na odcinku od drogi gminnej nr 712640P poprzez ulicę Powstańców Wlkp. do ronda w Bukówcu Górnym)”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4957P Włoszakowice-Boguszyn (na odcinku od drogi gminnej nr 712640P poprzez ulicę Powstańców Wlkp. do ronda w Bukówcu Górnym)”.


Nasz znak : B. NiB.6220.12.15.2016 Włoszakowice, dnia 14 października 2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4957P Włoszakowice-Boguszyn (na odcinku od drogi gminnej nr 712640P poprzez ulicę Powstańców Wlkp. do ronda w Bukówcu Górnym)”. Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że w dniu 14 września 2016 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Włoszakowice Nr: B. NiB.6220.10.13.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4957P Włoszakowice-Boguszyn (na odcinku od drogi gminnej nr 712640P poprzez ulicę Powstańców Wlkp. do ronda w Bukówcu Górnym)”. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinią sanitarną Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. 116), ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicach ogłoszeń sołectwa Bukówiec Górny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. Stanisław Waligóra Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2016-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06