OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/175/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXI/175/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 175
Numer sesji: XXI
Rok: 2016


Uchwała Nr XXI/175/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 roku



w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.


Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 216 ust. 2 pkt.5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje :


§ 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości 35.000,00 zł w tym do kwoty:
1) 13.800,00 zł na przebudowę chodnika z wymianą krawężnika przy drodze powiatowej w miejscowości Boguszyn – 150 m2.
2) 21.200,00 zł na budowę tymczasowego chodnika z płytek betonowych 50x50 cm przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo – 350 m2.


§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór








Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06