OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/176/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym

Uchwała Nr XXI/176/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym

Numer uchwały: 176
Numer sesji: XXI
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XXI/176/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym.
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym, oznaczonych następującymi numerami działek:
1) 783, o powierzchni 0,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00002366/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
2) 784, o powierzchni 0,0100 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00002366/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. Wymienione w ust. 1 nieruchomości gruntowe nabywa się z przeznaczeniem pod budowę zbiornika służącego ochronie przed powodzią.
3. Cena wymienionych w ust. 1 nieruchomości nie przekroczy kwoty 30000,00 zł (słownie: trzydzieścitysięcyzłotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06