OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/177/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Uchwała Nr XXI/177/2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki)

Numer uchwały: 177
Numer sesji: XXI
Rok: 2016


UCHWAŁA Nr XXI/177/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki).
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonych następującymi numerami działek:
1) 410/1, o powierzchni 0,0326 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00005033/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
2) 417/11, o powierzchni 0,0867 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00005033/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
3) 393/13, o powierzchni 0,0345 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00005033/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
4) 391/15, o powierzchni 0,0095 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00052588/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
5) 393/3, o powierzchni 0,0377 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00052588/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. Wymienione w ust. 1 nieruchomości gruntowe nabywa się z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06