OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/178/2016 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) w drodze zamiany

Uchwała Nr XXI/178/2016 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) w drodze zamiany

Numer uchwały: 178
Numer sesji: XXI
Rok: 2016


UCHWAŁA Nr XXI/178/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) w drodze zamiany.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem działki 276/7 o pow. 0,0132 ha zapisanej w KW PO1L/00043708/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej las kl. VI, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) oznaczonej numerem działki 310/1 o powierzchni 0,0160 ha; zapisanej w KW PO1L/00008907 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06