OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/179/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXI/179/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 179
Numer sesji: XXI
Rok: 2016

Uchwała Nr XXI/ 179/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 listopada 2016 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1 Po rozpatrzeniu skargi J.M. z dnia 18 października 2016 r. na działanie Wójta Gminy Włoszakowice w przedmiocie rozpoznania skargi na Sekretarza Gminy Włoszakowice Rada Gminy Włoszakowice uznaje skargę za niezasadną z następujących względów:

1) w rejestrze petycji nie zarejestrowano żadnej petycji w okresie wskazanym przez skarżącego - co jest zgodne ze stanem faktycznym;

2) zgłaszający sprawę w swoim piśmie przewodnim z dnia 23 maja 2016 r. umieścił wpis: „Niniejszym przedstawiam Panu petycję jako wniosek na podstawie art. 241 KPA”.
Z treści żądania wynika, że przedmiotem sprawy jest utwardzenie drogi na ul. Zalesie. Tym samym przedmiot sprawy mieści się w katalogu spraw wymienionych w art. 241 kpa.
Podanie z dnia 23 maja 2016 r. zostało zarejestrowane w rejestrze wniosków pod pozycją 1;

3) osoby zainteresowane jak i składający w ich imieniu wniosek otrzymały odpowiedź w ustawowym terminie i nie zakwestionowały sposobu załatwienia sprawy.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rada Gminy
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06