OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/186/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025.

Uchwała Nr XXII/186/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025.

Numer uchwały: 186
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XXII/186/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2016 – 2025.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025 w związku ze zmianą budżetu na rok 2016 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Uzasadnienie - objaśnienie:

Dane wykazane w załączniku Nr 1 zostały zaktualizowane w zakresie danych dotyczących budżetu roku 2016, w związku z jego zmianami wprowadzonymi do dnia dzisiejszego. Aktualizacja dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków oraz zmian ich części składowych. Zmienia się również kwoty w pozycjach dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06