OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Numer dokumentu: 5
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 5/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących nie zmienia się i wynosi 37.328.163,85 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 4.500,00 złotych i ogółem wynoszą 23.616.770,85 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 17.314,00 złotych i ogółem wynoszą 14.315.469,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 21.814,00 złotych i ogółem wynoszą 9.301.301,85 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.487.220,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 4.500,00 złotych i ogółem wynoszą 11.874.173,00 złote,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
3. Po zmianie łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 49.361.748,94 złotych, w tym wydatków bieżących 37.328.163,85 złotych i wydatków majątkowych 12.033.585,09 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.Wójt Gminy
Stanisław Waligóra


Uzasadnienie:
Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06